Biyokimya Testi Nedir?

Sağlık Sektöründe A++ Hizmet Kalitesi

“Biyokimya” canlı dokuları oluşturan maddeleri ve o maddelerin fonksiyonlarını inceleyen bilim dalıdır. Gelişmiş ya da basit her türlü canlının kendine göre bir kimyası vardır ve hepsi biyokimyanın konusudur. Canlı dokularından ayrıştırılan her maddenin o canlının fonksiyonlarında çeşitli görevleri bulunmaktadır, hepsi bir denge halindedir. Bu dengedeki en ufak bir bozukluk ardı sıra gelen pek çok sorunu doğurur. Bazen de herhangi bir sorundan dolayı bu denge bozulur. Biyokimya tahlilleri bir Kan tahlili çeşidi olup; vücuttaki madde dengesizliğini, bu dengesizliğin ne anlama gelebileceğini ortaya koymak için vardır.

Kan dokusu vücuttaki her türlü fonksiyonun yürütülmesinden sorumludur. Her türlü kimyayı bünyesinde barındırdığından vücudun durumu hakkında önemli fikirler verir. Biyokimya tahlilleri en önemli kan tahlillerindendir. Yaygın olarak görülen pek çok hastalık bu test sayesinde ortaya çıkmaktadır. Genellikle metabolik ve endokrin (hormonal) bozuklukların değerlendirilmesinde kullanılır. Ayrıca yaşamsal maddelerin eksikliği ya da fazlalığı vücudumuzdaki organların nasıl çalıştığı hakkında da doktorlara fikir sunar. Bu da farklı organların kanın kimyası üzerindeki etkisinin bir göstergesidir.

Biyokimya Testi Nasıl Yapılır?

Biyokimya tahlili yaptırmak isteyen bir kişi öncelikle Dâhiliye Bölümüne başvurur. Dâhiliyede görev alan doktor şikâyetleri dinledikten ve muayene ettikten sonra düşüncelerini netleştirmek için kişileri Hematoloji Laboratuvarına gönderir. (Hematoloji: Kan bilimi) Burada hastadan cam bir tüpe bir miktar kan alınır ve etiketlenir. (Etiketleme işlemi istenilen kan sonucunu çıkartmak içindir. Karışıklığı engeller.) Etiketlenen bu tüp incelemeye gönderilir ve sonuçlar hastaya aktarılır.

Biyokimya Testi Yaptırmak İstiyorsanız